Result

Indian Premier League 2022, 56th IPL, Mumbai, 9 May, 2022

PZ KKR 165-9 (20.0)
KK MI 113-10 (17.3)

KKR won by 52 runs