Result

Caribbean Premier League 2023, 29th T20, Guyana, 17 Sep, 2023

PZ JT 201-5 (20.0)
KK SLK 79-10 (15.0)

Jamaica won by 122 runs